جولای 14, 2024

انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی را تحریم کنید!

کارگران و توده های ستمدیده ایران!

با نزدیک شدن زمان برگزاری دور هفتم انتخابات شورای اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی در تلاش برای گرم نگاه داشتن تنور انتخابات،  به صور مختلف می کوشند مردم را تشویق به شرکت در این انتخابات نمایند.  این امر به خصوص پس از شکست خفت بار رژیم در جریان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۹ اسفند ماه سال گذشته برای آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است.  چرا که عدم شرکت وسیع مردم در آن انتخابات به قول برخی از دست اندرکاران جمهوری اسلامی زنگ خطر را برای نظام حاکم به صدا در آورد. 

در میان تلاش های گسترده ای که توسط جناح های مختلف رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی به عمل می آید (که از تهدید و تطمیع گرفته تا توسل به تبلیغات فریبکارانه را در بر می گیرد)، جناح به اصطلاح اصلاح طلب رژیم باز با دغلکاری های خاص خود به میدان آمده و می کوشد با تکیه بر تضادها و اختلافات درونی حاکمیت و از این راه  با تکیه بر نفرت مردم از جناح “محافظه کار” و از شخص خامنه ای، همچون سابق اینطور جلوه دهد که عدم شرکت در انتخابات نتیجه ای جز پیروزی جناح مزبور در بر ندارد.  اما جالب است بدانیم که مردم ما امروز با تکیه بر تجربیات گذشته خود و با مشاهده عملکردهای ضد مردمی اصلاح طلبان و دغلکاری آن ها به خوبی دست این اصلاح طلبان دروغین را خوانده اند و آشکارا از عدم شرکت خود در مضحکه انتخاباتی دوره هفتم مجلس برای به شکست کشاندن هر دو جناح  سخن می گویند.

واقعیت این است که انتخابات در جمهوری اسلامی هیچوقت آزاد و دموکراتیک نبوده است و از نظر سردمداران رژیم رأی و نظر مردم فاقد هر گونه ارزشی می باشد.  با اینحال همانطور که می بینیم دست اندرکاران رژیم شدیداً خواهان شرکت مردم در مضحکه های انتخاباتی خود می باشند.  این امر تنها به خاطر این است که آن ها قصد دارند با به نمایش گذاشتن شرکت مردم در این به اصطلاح انتخابات برای رژیم ضد مردمی خود، “پایگاه مردمی” و “مشروعیت” کسب نمایند و آنگاه همین امر را همچون چماقی جهت سرکوب مطالبات توده های تحت ستم ما به کار گیرند.

با توجه به واقعیت فوق تنها پاسخ اصولی و انقلابی به نمایش مسخره انتخاباتی جمهوری اسلامی ، تحریم قاطع و فعال آن می باشد.  باید کوشید با به شکست کشاندن تلاش های دست اندرکاران رژیم جهت فریب توده ها و اخذ رأی از آن ها، چهره ضد خلقی و جنایتکار این رژیم را هر چه بیشتر افشاء ساخته و راه سرنگونی انقلابی آن را هموار نمود.  تجربه نشان داده است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی راهی جز سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و نابودی نظام سرمایه داری وابسته حاکم وجود ندارد. 

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

مرگ بر فریبکاران و دغلکاران!

پیروز باد انقلاب!

با ایمان به پیروزی راهمان

چریک های فدائی خلق ایران

۲۹ دی ۱۳۸۲

۱۹ ژانویه ۲۰۰۴

About Post Author