جولای 23, 2024

انتخابات فرمایشی و کشتار مردم!

در پی ناآرامیهای اخیر در شهرهای مختلف ایران از جمله مریوان، ایذه، فیروزآباد، اندیمشک، بوکان و چندین شهر دیگر، نیروهای سرکوبگر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بیرحمانه بر روی مردم این مناطق آتش گشوده و در نتیجه این تیراندازیها حداقل 13 تن کشته و 300 نفر زخمی شدند که وضع تعدادی از آنان وخیم اعلام گردیده است. همچنین در این ارتباط صدها تن دستگیر شده اند که از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

درگیریهای اخیر در جریان آشکار شدن هر چه بيشتر تقلبات گسترده در به اصطلاح  انتخابات فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف و اعتراض به اين تقلبات صورت گرفت . 

 حضور وسیع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در روز به اصطلاح انتخابات  نیز حاکی از وحشت رژیم از شورش مردم بود. همانطور که تاریخ 25 ساله رژیم نشان می دهد، خلق های ایران برای شوریدن علیه جمهوری اسلامی از هیچ فرصتی غفلت نورزیده اند و هر گاه کوچکترین بهانه ای یافته اند علیه کلیت نظام وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی بپا خاسته اند. اين واقعيت خود بيانگر آن است که مردم به خوبی می دانند که  رهایی آنان از فقر و فلاکت موجود، نه در انتخابات و رفراندوم های فرمایشی بلکه در تلاش جهت سرنگونی کلیت نظام وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی می باشد.

به گلوله بستن مردم توسط مزدوران جمهوری اسلامی بار ديگر چهره جنايتکار اين رژيم را در انظار مردم به نمايش گذاشته و ضرورت تلاش جهت نابودی اين رژيم ددمنش را بيش از پيش  با برجستگی در مقابل همگان قرار می دهد.

زنده باد مبارزات خلق های  ایران!

سرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

با ایمان به پیروزی راهمان

چریک های فدایی خلق ایران

اسفند ماه 1382

About Post Author