جولای 23, 2024

به مناسبت پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و چهل و دومین سالگرد قیام پرشکوه ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

به مناسبت پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و چهل و دومین سالگرد قیام پرشکوه ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

چریک‌های فدایی خلق ایران برگزار می‌کنند:

سخنرانی در پلتاک

● سیاهکل و چشم‌انداز رهایی طبقه کارگر!
سخنران رفیق اشرف دهقانی

● پرسش و پاسخ
● ویدیو کلیپ و
● برنامه‌های هنری

شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
برابر با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱

ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران برابر با
۱۸ به وقت اروپای مرکزی

مکان اتاق پلتاکی چریک‌های فدایی خلق ایران
«Cherik Haye Fadaee Khalgh Iran»

هم‌چنین پخش مستقیم از صفحه فیس‌بوک چریک‌های فدایی خلق ایران تحت نام «سیاهکل فدایی» ?SiahkalFadaee

و همین‌طور پخش مستقیم از صفحه اینستاگرام چریک‌های فدایی خلق ایران تحت نام «بذرهای ماندگار» ? BazrhayeMandegar@

About Post Author