می 24, 2024

درباره کتاب جدید رفیق اشرف دهقانی با نام «بررسی زمینه ضربات سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و ناگفته‌هایی از تاریخ چریک‌های فدایی خلق ایران»

اخیرا رفیق اشرف دهقانی از اعضای اولیه و یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران از دهه ۵۰، کتابی را با عنوان “بررسی زمینه ضربات سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و ناگفته‌هایی از تاریخ چریک‌های فدایی خلق ایران” آماده چاپ نموده و این کتاب هم اکنون توسط انتشارات چریک‌های فدایی خلق ایران در دست انتشار می‌باشد.

نویسنده در این کتاب، نتایج یک کار پژوهشی گسترده را که با استناد به مشاهدات عینی خود و با اتکا به بیش از ۱۰۰ منبع مختلف تاریخی در طول چند سال به انجام رسانده در اختیار خواننده و به‌ویژه نسل جوانی می‌گذارد که کنکاش‌گر چرایی فراز و فرود نظری-تشکیلاتی یکی از مهمترین نیروهای سیاسی مبارز کشور ما در دهه ۵۰ یعنی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران که بزرگترین سازمان چپ خاورمیانه گردید، هستند.

در این کتاب یکی از بحث انگیزترین مسایل مربوط به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در دهه ۵۰ یعنی علل ضربات سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ که منجر به جان باختن تعداد زیادی از نیروها و کادرها و رهبران سازمان شد، زیر ذره‌بین قرار گرفته و نویسنده با جمع‌آوری اسناد و شواهد متعدد از منابع مختلف، علل و زمینه‌هایی که دست ساواک را در وارد آوردن ضربات کاری به این سازمان باز گذاشت را مورد یک واکاوی عمیق علمی و پژوهشی قرار داده و دلایل واقعی آن ضربات را به خوانندگان می نمایاند. در این کتاب با توجه نقش و وظایفی که نویسنده از ابتدای تشکیل چریک‌های فدایی خلق بر عهده داشته، برخی از “ناگفته‌های” مربوط به تاریخ چریک‌های فدایی خلق نظیر رویداد مربوط به دستگیری جنجالی نویسنده در آلمان در سال ۱۳۵۴ برای اولین بار و از زبان خود او با خواننده علاقه‌مند در میان گذاشته می‌شود.

متاسفانه به دلیل حاکمیت دیکتاتوری و سانسور و اختناق در داخل کشور، جوانان مبارز و علاقه‌مندان به تاریخ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران دسترسی بسیار محدودی به اسناد تاریخی و حقیقی این سازمان داشته و در مسیر کسب اطلاعات واقعی بیشتر در معرض بمباران‌های اتاق‌های فکر حکومت و انتشارات حکومتی نظیر کتاب دشمن به نام “چریک‌های فدایی خلق از نخستین کنش‌ها تا بهمن ۱۳۵۷” قرار گرفته‌اند. در نتیجه، مطالعه این اثر ارزشمند روزنه جدیدی برای دسترسی به حقیقت از منظر نسلی از فرزندان پاک و صدیق مردم که مسافر آن “زمانه سخت” بوده‌اند، ایجاد کرده است. آن‌چه در زیر می‌آید مقدمه نویسنده بر این کتاب با عنوان “سخنی با خواننده” می‌باشد.

دماوند
damavand1349@yahoo.com

***

“سخنی با خواننده”
اشرف دهقانی

انگیزه‌ من در نوشتن این کتاب و آن‌چه رنج پرداختن به مسائل مختلف در آن را برای من تسهیل نمود به جا گذاشتن تجربه‌های مثبت و منفی از فعالیت‌های انقلابی چریک‌های فدایی خلق ایران در نیمه اول دهه ۵۰ (که عمده نیروی فعال در جنبش مسلحانه انقلابی جاری در آن سال‌ها بودند) به جوانان و نسل‌های بعدی است تا این تجربیات را توشه راه سترگ خود در مبارزه برای رهایی ایران از سلطه امپریالیسم، نابودی سیستم سرمایه‌داری وابسته و ایجاد جامعه‌ای رها از ستم و استثمار بنمایند، جامعه‌ای که کارگران و زحمت‌کشان و توده‌‌های در بند ایران در آن آزادی و رفاه را توأمان تجربه کنند.

در این کتاب از یک طرف به عملکردهای بسیار تاثیر‌گذار چریک‌های فدایی خلق _از مبارزه مسلحانه چریکی‌‌شان که راه اصلی مبارزه (که همانا راه مبارزه مسلحانه توده‌ای بود) را به توده‌ها نشان می‌داد و عملیات نظامی‌ای که علیه دشمنان مردم ایران انجام می‌دادند تا تبليغات آگاهی‌دهنده و شورانگيز‌ی که با بذل بيشترين فداکاری کمونيستی و با شجاعت در ميان کارگران و زحمت‌کشان و ديگر توده‌های ستم‌ديده ايران صورت می‌گرفت، تا درگيری‌های مسلحانه دليرانه چریک‌های فدایی خلق در خيابان‌های شهرهای مختلف با نيروهای نظامی دشمن، تا مقاومت در زیر شکنجه‌ و در زندان‌ها که همگی درس قاطعيت انقلابی و رزمندگی به مردم در مبارزه با دشمنان‌شان می‌آموختند_ پرداخته شده است و همچنین تاثيرات مبارزاتی عميقی که همه این مبارزات بر روی ستم‌دیدگان به جا گذاشت و در ارتقا آگاهی سياسی توده‌ها، تربيت انقلابی آنان و ارتقا روحيه تعرضی و مبارزاتی در آنان بسيار موثر و تعيين‌کننده بودند مورد تاکید قرار گرفته است. از طرف دیگر ضمن توضیح روندهای مبارزاتی‌ای که چریک‌های فدایی خلق از سال ۱۳۵۰ طی کردند خطاها و اشتباهات صورت گرفته که راه پیشرفت سازمان چریک‌های فدایی خلق را با مانع مواجه ساخت و حتی باعث ضربات جانکاه بر پیکر آن گشت مورد بحث قرار گرفته است.

بنا به رسم دشمنان مردم و جریانات اپورتونیست، مسلما آن‌ها سعی خواهند کرد از خطاها و اشتباهات مطرح شده چریک‌های فدایی خلق در این کتاب برای کوبیدن آنها به نفع خود یعنی برای حفظ شرایط ظالمانه موجود به نفع استثمارگران و حکومت‌های دار و شکنجه استفاده کنند. اما تردیدی نباید داشت که نقد راستین هر چه‌قدر هم تلخ باشد، راه را برای پیشروی‌های بعدی می‌گشاید و در نهایت زمینه مرگ و نابودی دشمنان را هموار خواهد ساخت.

در آخر از گفته برتولت برشت، شاعر و نمایشنامه‌نویس انقلابی آلمان وام بگیرم که نوشت:
“آهای آیندگان، شما که از دل توفانی بیرون می‌جهید
که ما را بلعیده است
وقتی از ضعف‌های ما حرف می‌زنید
یادتان باشد
از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید.”

به راستی در برخورد به گذشته سازمان چریک‌های فدایی خلق و خطاها و اشتباهات صورت گرفته هرگز نباید فراموش کرد که انقلابیون چریک برای سعادت کارگران و زحمت‌کشان ایران با یک رژیم دیکتاتور و خون‌آشام طرف بودند که از ارتکاب به هیچ جنایتی کوتاهی نمی‌کرد. این “زمانه سخت” را هم باید مد نظر داشت.

مهر ۱۴۰۲

About Post Author