می 25, 2024

درباره ما


رفقا، دوستان و خلق‌های آگاه و مبارز ایران!

این سایت به همت و ابتکار تعدادی از دوستداران چریک‌های فدایی خلق ایران تاسیس و بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار داده شده است.

با آگاهی به این واقعیت که چریک‌های فدایی خلق در طول چند دهه، در مبارزه بر علیه رژیم‌های شاه و جمهوری اسلامی، همواره معرف صداقت و صمیمیت انقلابی بوده و با عملکردها و موضع‌گیری‌های صحیح و قاطع خود، به خصوص در مقاطع حساس و مهم جنبش نشان داده‌اند که مدافعین راستین کارگران و زحمتکشان و دیگر توده‌های دربند ایران می‌باشند، ما، با توجه به نقش و جایگاه ویژه و تاریخی رفیق اشرف دهقانی چه در صفوف چریک‌های فدایی خلق و چه در سطح جنبش کمونیستی ایران، این سایت را به نام رفیق اشرف دهقانی تاسیس نمودیم.

هدف ما از اقدام به راه‌اندازی این سایت آن است که ضمن اشاعه نظرات چریک‌های فدایی خلق و با هرچه بیشتر در درسترس قرار دادنِ آثار و نوشته‌های رفیق اشرف، بکوشیم به نوبه خود در جهت نشر ایده‌های درست و انقلابی و صیقل بخشیدن به آگاهی کمونیستی در سطح جنبش گام برداریم.

همگام با امر فوق، و به منظور حفظ و اشاعه دستاوردهای فکری – فرهنگی جنبش دمکراتیک و ضدامپریالیستی جامعه‌مان، صفحاتی از این سایت را نیز به ارائه هنر و ادبیات انقلابی و به یادمان خاطره سترگ زنان و مردان دلیر و فرزانه‌ای اختصاص داده‌ایم که «در کشاکش دهر، سنگ زیرین آسیاب» بودند و با زندگی و مرگ‌شان «آتش در نیستان‌های متروک» برافروختند.

با سپاس از دیدارتان و با امید به اینکه ما را با سوالات، پیشنهادات و یا انتقادات سازنده خود، در هرچه بیشتر غنا بخشیدن به مضمون و محتوای این سایت یاری رسانید!

دوستداران چریک‌های فدایی خلق ایران

تاریخ راه‌اندازی وبسایت قبلی: مهرماه ۱۳۸۱ برابر با اکتبر ۲۰۰۲

تاریخ راه‌اندازی وبسایت کنونی: شهریور ۱۳۹۹ برابر با آگوست ۲۰۲۰