جولای 14, 2024

سال نو بر همه کارگران و زحمتکشان مبارک باد!

فرا رسیدن عید نوروز و سال 1383 را به کارگران و همه خلقهای ایران صمیمانه تبریک می گوئیم و سالی پربار همراه با پیروزی و موفقیت های فزونتر بر علیه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی را برایشان آرزو می کنیم. سال 1382 یکی دیگر از سال های پر فراز و نشیب و ملتهب در زندگی توده های تحت ستم ما زیر حاکمیت سرکوبگرانه امپریالیست ها و رژیم وابسته جمهوری اسلامی بود. 

سالی که گذشت سالی بود که جمهوری اسلامی کوشید تا با تشدید استثمار و غارت و سرکوب خلق های تحت ستم ما، جیب های گشاد مشتی سرمایه دار زالوصفت وابسته و کمپانی ها و دول غارتگر امپریالیستی را هر چه بیشتر پر کند. سالی که گذشت اعتیاد، فحشا، گرانی و بیکاری وسعتی بسیار بیشتر یافت. و افزون بر تمامی این نابسامانی ها و فشارها،  فجایع طبیعی نظیر زلزله بم جان بیش از چهل هزار نفر از توده های محروم ما را گرفت. در این سال به موازات تشدید سرکوب نظام حاکم، زندان های رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی نیز همچنان مملو از زندانی بود و شکنجه و اعدام و سنگسار و قطع اعضای بدن به مثابه تجلیات اجتناب ناپذیر حاکمیت دیکتاتوری امپریالیستی ادامه یافت.

با وجود تمامی این جنایات و سرکوب ها اما، سال گذشته سال تداوم و شدت یابی مقاومت و مبارزه توده های محروم ما نیز بود.

سالی که گذشت ما شاهد صدها اعتصاب و اعتراض بزرگ و کوچک کارگری، شورش های مسلحانه توده ای، اعتراضات قهرمانانه زنان، اعتصابات معلمان و دانشجویان و… بودیم که در جریان سرکوب وحشیانه آنها توسط جمهوری اسلامی، تعدادی از کارگران، دانشجویان و سایر توده های مبارز جان خود را از دست دادند که ما یاد همه آنان را گرامی می داریم. در سالی که گذشت مردم مبارز و به جان آمده ما در کارخانه و مزرعه و دانشگاه و خیابان و خلاصه در هر شهر و روستا دست به اعتراض و مبارزه به هر شکلی زدند و پرچم جنبش مقاومت بر علیه نظم ظالمانه حاکم بر میهنمان را همچنان بر افراشته نگاه داشتند. توده های مبارز در همه عرصه ها و با هر آنچه که توانستند با نیروهای رژیم به مبارزه برخاستند و به تمامیت این رژیم سرکوب و استثمار، “نه!” گفتند که آخرین آنها، اعتراض کارگران دلاور شهر بابک، اعتراض و مقاومت زنان در روز جهانی زن و جنبش قهرآمیز و دلاورانه مردم فریدون کنار بود. 

به این اعتبار است که در سال گذشته ما شاهد فداکاری های بسیاری از جانب کارگران و توده های ستمدیده ایران در مبارزه شان بر علیه دشمن بودیم، هر چند که در این مبارزه هنوز پیروزی قطعی نصیب مردم ما نشده اما می توان گفت که در سالی که گذشت مردم ما  گام های هرچه استوارتر و بزرگی در جهت سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برداشتند.

در آستانه نوروز و بهار 1383 ما امیدواریم که جنبش دمکراتیک و ضدامپریالیستی کارگران و خلقهای تحت ستم ما با اندوختن تجارب مبارزاتی هر چه بیشتری موفق گردند تا گام های بزرگتری را در جهت نابودی حاکمیت نظام امپریالیستی و رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بردارند و با سرنگونی انقلابی این رژیم ددمنش، فصل جدیدی در تاریخ کشور ما در جهت زدودن فقر و استثمار و تمامی نابرابرهای اجتماعی بگشایند و حکومت و نظامی دمکراتیک و انقلابی را با قدرت لایزال خویش مستقر سازند!

با ایمان به رسیدن به چنان روزی، بهار بر تمامی کارگران و زحمتکشان خجسته باد!

سرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد کمونیسم!

با ایمان به پیروزی راهمان!

چریکهای فدایی خلق ایران

اسفند ماه 1382 

About Post Author