می 24, 2024

«سیاهکل و جنبش مسلحانه!»گفت‌وگویی با رفیق اشرف دهقانی در ۵۳مین سالگرد گرامی‌داشت حماسه سیاهکل