می 24, 2024

علیرضا نابدل

علیرضا نابدل

(۱۳۲۳ – ۱۳۵۰)

اُختای


صمد کؤنلومده دير

«صمد» در قلب من است

او خودو قارانقوش آيريليق سؤزون

مروت اهلينين گؤزو يولدا کن

جومدو طوفانلارا اونوتدو ئوزون

اولدوزا نه جواب وئره جگم من!؟

***

سخن از جدايي گفت “قارانقوش”

در لحظه ای که مردان بامروت را چشم بر راه بود

به قلب طوفان ها زد و خود را به دست فراموشي سپرد.

اينک من، جواب “اولدوز” را چه بايد بدهم!؟

***

قيشدا قارلي داغلار سوراغلاشسالار

تبريزين گول اوغلون، مهربان اوغلون

بير هرای چکه رم ای اوجا داغلار

آختارين آرازين چنلي بئليندن.

***

به هنگام زمستان که کوه های برف پوش سراغ مي گيرند

از رعناترين و مهربان ترين فرزند تبريز؛

فرياد مي زنم: ای کوه های بلند

او را در “چنلي بئل” آراز بجوئيد!

***

دشمن طعنه وير سا صمد هاردا دير

اليمي سينه مه چاليب ديئه رم

صمد کؤ نلومده دير، اوره گيمده دير

دؤ گوشور، ئولسه ده دؤ نمز ائليندن.

***

“کجاست صمد؟” به طعنه بپرسد اگر دشمن

مشت بر سينه مي کوبم و مي گويم:

صمد در وجود من و در قلب من است

همچنان مي رزمد

که مرده اش نيز از مردم اش جدا نيست.

***

اونون صداقتي جان وئرير بيزه

آلولي عشقيندن الهام آليريق

هر دقيقه باش چکير اوره گيميزه

مغاياتليق ائدير ئوز اکديگيندن.

***

جان مي بخشد ما را صداقت او

از عشق پرالتهاب اش الهام مي گيريم.

هر آن سر مي زند به قلب ما،

و از کشته ی خويش مواظبت مي نمايد.

***

سؤ يله ين گئده جک؛ سؤزو قالاجاق

عدالت ناغيلين ائل دوغرولداجاق

ظلم ائوی عدليلن بر باد اولاجاق

صمدی قارشيدا گوره جک دشمن

***

آن که سخن مي سرايد نمي پايد، و آن چه مي پايد سخن اوست،

يقين که خلق قصه ی عدالت را واقعيت خواهد بخشيد

خذلان در خواهد افتاد، به خانه ی ستم از عدل

و دشمن خواهد ديد که صمد  در مقابل اوست.

***

بو بير ناغيلدير کي ائللر سوبله ير

بيری سسدن دوشسه، او بيرسي دئيه ر

ناغيلچي دايانار، سوز دوام ائدر

ائل ايچون ياشايار بوردا بسله نن.

***

اين قصه ای ست که خلق ها مي سرايند

اگر يکي از صدا بيفتد، ديگری به صدا درمي آيد

قصه گو باز مي ماند، و قصه دوام مي يابد

به خاطر خلق زندگي مي کند آنکه در اين جا بار آيد.

***

نياران قالماسين اولدوزا ديين

کؤنلومه آلميشام صمدين عشقين

صمد کؤنلومده دير، اوره گيمده دير

وورغونون آداشي جگريمده دير

انتقام آلاجاق ائل دشمنيندن

***

“اولدوز” را بگوييد دلواپس نباشد

که عشق صمد را در وجود خويش جای داده ام

صمد در وجود  و در قلب من است

آن که نام کوچک اش چون “وورغون”، صمد است

جای اش در جگر من است

و انتقام خواهد کشيد از دشمن خلق.

اوختای ، ۲۶ شهريور ۱۳۴۷