جولای 14, 2024

فراخوان در اعتراض به اعدام نوید افکاری

ایرانیان آزادیخواه!

رژیم ددمنش جمهوری اسلامی روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۹جنایت جدیدی آفرید و کارگر زحمتکشی به نام نوید افکاری که به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی در مرداد۹۷ دستگیر شده بود را به اتهام واهی قتل یکی از مزدورانش اعدام نمود.

ایرانیان مبارز!

در اعتراض به این جنایت جمهوری اسلامی روز شنبه ساعت ۵ بعد از ظهر تظاهراتی در میدان مل لستمن ( ۵۱۰۰ خیابان یانگ) تورنتو برگزار می شود. بیائید دست در دست هم جنایات رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را محکوم و صدای همه قربانیان ماشین اعدام این رژیم ددمنش را در سطح افکار عمومی مردم کانادا پژواک کنیم. تجربه نشان داده تا جمهوری اسلامی در قدرت است زندان و شکنجه و اعدام پایانی نخواهد داشت پس بیائید تا با هم فریاد بر آوریم: «مرگ بر رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی» .

زمان: شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ۵ بعد از ظهر

مکان: میدان مل لستمن، شماره ۵۱۰۰ خیابان یانگ، تورنتو، کانادا

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران- تورنتو، کانادا

About Post Author