می 24, 2024

فرخنده باد روز بزرگ حماسه سیاهکل

اشرف دهقانی

به راستی هر سال که از حماسه سیاهکل می گذرد جایگاه عظیم و اهمیت این روز درخشان مبارزاتی بیشتر از قبل خود را نشان میدهد.

تمام کسانی که درصدد تجربه اندوزی از گذشته اند ، باید بدانند که حماسه سیاهکل را نمی توان صرفاً با قهرمانی و از خود گذشتگی رزمندگان آن تعریف کرد. سیاهکل صرفاً به این دلیل حماسه خوانده نشد که جوانانی برای رهائی خلق خود از زیر بار استثمار و سرکوب و دیکتاتوری ، سلاح بردوش گرفته و جان بر کف به مبارزه با دیو ارتجاع پرداختند ، رزمندگانی که چندین شبانه روز با نیروهای رژیم شاه که منطقه بزرگی از شمال کشور را میلیتاریزه کرده بود به درگیری نظامی برخاسته و دلاورانه با آنها جنگیدند.   نام سیاهکل با حماسه قرین شد چرا که بشارت گر آغاز راهی بود که چریکهای فدائی خلق با رزم های مسلحانه و شورانگیز خود در دهه پنجاه آن را در نوردیدند.  آری ، سیاهکل در پرتو تداوم مبارزه چریکهای فدائی خلق مفهوم واقعی خود را داراست.

در ورای این نام گرامی، هم ذخیره مبارزاتی ارزشمندی از تجربه عملی همه فعالیت های چریکهای فدائی خلق در دهه ۵۰ خوابیده و هم با اهمیتی غیر قابل انکار ، یک تئوری انقلابی.  رزمندگان سیاهکل با بنیان های سیاسی- ایدئولوژیکی کاملاً روشنی حرکت خود را شروع کردند.  آنها بر مبنای تئوری انقلابی ای پا به میدان عمل گذاشتند که حاصل چهار سال کار مداوم و عظیم نظری و عملی رفقای اولیه سازمان از رفقای تبریز چون  بهروز دهقانی، کاظم سعادتی، علیرضا نابدل گرفته تا رفقائی نظیر عباس مفتاحی، احمد فرهودی، عباس جمشیدی رودباری، بهمن آژنگ، غلامرضا گلوی در ساری و مشهد و تهران بود. 

تئوری انقلابی چریکهای فدائی خلق که در واقع جمعبندی چهار سال مطالعه و تحقیق و مبارزه ایدئولوژیک در زمینه مسایل اساسی جامعه را در خود منعکس کرد، در دو نوشته رفقا پویان و احمدزاده عرضه شد.

درک واقعیت فوق برای پیشبرد مبارزه در شرایط کنونی از اهمیت والائی برخوردار است. باید بیاد داشت که در دوره ای که رفقای سیاهکل و کل رفقای اولیه تشکیل دهنده چریکهای فدائی خلق ، کارشان را شروع کردند، آنها نه از پیشینیان خود سابقه تئوریک و نه تجربه عملی مثبتی در دست داشتند. در حالی که نسل جوان ما بر خلاف نسل رزمندگان سیاهکل که می بایست همه چیز را از صفر شروع کنند، امروز از گنجینه بسیار ارزشمند عملی و تئوریک برخور دارند که می توانند از آن برای کار مبارزاتی خود استفاده بکنند.

علاوه بر این، حزب توده جز تجربه منفی از خود بجا نگذاشته بود و یکی از دشواری های کار کمونیست های فدائی و از وظایف دشوار آنها این بود که می بایست کثافات بجا مانده از خیانت و رسوائی های این حزب را با خون خویش بشویند و اعتبار کمونیسم، این علم رهائی طبقه کارگر را به آن برگردانند تا کمونیسم، این علم رهائی طبقه کارگر با شفافیت هرچه تمامتری در خدمت مبارزه کارگران و دیگر توده های رنجدیده ایران قرار گیرد.

حماسه سیاهکل که رزمندگانش در آن شبهای سیاه ظلمانی با رزم مسلح و قهرمانانه خود درخشیدند، امروز به مشعلی جاودان در تاریخ مبارزات مردم ما تبدیل شده است. مشعلی که راه و افق پیشا روی را در کوره راه های نبرد با دشمن سفاک روشنی می بخشد.

 یاد همه رزمندگان قهرمان سیاهکل گرامی باد که آغازگر راه واقعی مبارزه در شرایط دیکتاتوری حاکم بر جامعه ایران بودند و این راه را بروی خلق ما گشودند.

بهمن 1390

About Post Author