جولای 14, 2024

نام‌ها

… وینان
دل به دریا افگنانند،
به‌پای دارنده‌ی آتش‌ها
زندگانی
دوشادوشِ مرگ
پیشاپیشِ مرگ
هماره زنده از آن سپس که با مرگ
و همواره بدان نام
که زیسته بودند،
که تباهی
از درگاهِ بلندِ خاطره‌شان
شرمسار و سرافکنده می‌گذرد…

اسامی برخی از شهدای چریکهای فدایی خلق ایران

رفیق شهید حسن نیک داودی ۲۳ خرداد ۴۹

رفیق شهید مهدی اسحاقی ۱ اسفند ۴۹

رفیق شهید محمدرحیم سمایی ۱ اسفند ۴۹

رفیق شهید علی اکبر صفایی فراهانی ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید احمد فرهودی ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید محمدعلی محدث قندچی ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید ناصر سیف دلیل صفایی ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید هادی بنده خدا لنگرودی ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید شعاع الدین مشیدی ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید اسکندر رحیمی ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید غفور حسن پور اصیل شیرجوپشت  ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید محمدهادی فاضلی ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید عباس دانش بهزادی ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید هوشنگ نیری ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید جلیل انفرادی ۲۶ اسفند ۴۹

رفیق شهید جواد سلاحی ۲۶ فروردین ۵۰

رفیق شهید خلیل سلماسی نژاد ۱۸ اردیبهشت ۵۰

رفیق شهید کاظم سعادتی ۲۳ اردیبهشت ۵۰

رفیق شهید امیرپرویز پویان ۳ خرداد ۵۰

رفیق شهید اسکندر صادقی نژاد ۳ خرداد ۵۰

رفیق شهید رحمت اله پیرونذیری ۳ خرداد ۵۰

رفیق شهید بهروز دهقانی ۹ خرداد ۵۰

رفیق شهید کاظم سلاحی ۱۴ مرداد ۵۰

رفیق شهید احمد خرم‌آبادی  ۱۴ مرداد ۵۰

رفیق شهید سیروس سپهری  ۱۹ شهریور ۵۰

رفیق شهید مهرنوش ابراهیمی ۹ مهر ۵۰

رفیق شهید منوچهر بهایی پور ۹ مهر ۵۰

رفیق شهید چنگیز قبادی ۸ مهر ۵۰

رفیق شهید محمدعلی سالمی ۸ مهر ۵۰

رفیق شهید سید نوزادی ۸ مهر ۵۰

رفیق شهید عبدالحسین براتی ۱۳ مهر ۵۰

رفیق شهید شاهرخ هدایتی ۱ آبان ۵۰

رفیق شهید حسین محمودیان  ۶ دی ۵۰

رفیق شهید مرتضی احمدی ۶ دی ۵۰

رفیق شهید مرتضی حاج شفیعی‌ها ۶ دی ۵۰

رفیق شهید مسعود احمدزاده هروی ۱۱ اسفند ۵۰

رفیق شهید عباس مفتاحی ۱۱ اسفند ۵۰

رفیق شهید مجید احمدزاده هروی ۱۱ اسفند ۵۰

رفیق شهید اسداله مفتاحی ۱۱ اسفند ۵۰

رفیق شهید حمید توکلی ۱۱ اسفند ۵۰

رفیق شهید غلامرضا گلوی ۱۱ اسفند ۵۰

رفیق شهید بهمن آژنگ ۱۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید سعید آریان ۱۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید عبدالکریم حاجیان سه پله ۱۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید مهدی سوالونی ۱۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید علیرضا نابدل ۲۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید یحیی امین نیا ۲۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید جعفر اردبیل چی ۲۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید عبدالمناف فلکی تبریزی ۲۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید محمد تقی زاده چراغی ۲۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید علی اصغر عرب هریسی ۲۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید اکبر موید ۲۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید علی نقی آرش ۲۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید حسن سرکاری ۲۲ اسفند ۵۰

رفیق شهید محمد صفاری آشتیانی ۲ مرداد ۵۱

رفیق شهید فرخ سپهری ۹ مرداد ۵۱

رفیق شهید مهدی فضیلت کلام ۹ مرداد ۵۱

رفیق شهید فرامرز شریفی ۹ مرداد ۵۱

رفیق شهید فریدون شافعی ۹ مرداد ۵۱

رفیق شهید احمد زیبرم  ۲۸ مرداد ۵۱

رفیق شهید اسداله بشردوست ۷ آذر ۵۱

رفیق شهید پوران یدالهی ۳ بهمن ۵۱

رفیق شهید بهروز عبدی ۳ بهمن ۵۱

رفیق شهید ایرج سپهری ۲ شهریور ۵۲

رفیق شهید حسن نوروزی ۲۰ دی ۵۲

رفیق شهید یوسف زرکار ۱۷ بهمن ۵۲

رفیق شهید مجتبی خرم‌آبادی ۱۲ اسفند ۵۲

رفیق شهید مرضیه احمدی اسکویی ۶ اردیبهشت ۵۳

رفیق شهید علیرضا شهاب رضوی ۲۶ خرداد ۵۳

رفیق شهید حبیب برادران خسروشاهی ۹ اردیبهشت ۵۳

رفیق شهید عباس جمشیدی رودباری ۲ مرداد ۵۳

رفیق شهید عباس کابلی ۱۵ شهریور ۵۳

رفیق شهید حسن جان لنگرودی ۲۵ شهریور ۵۳

رفیق شهید ابراهیم پوررضا خلیق ۲۸ بهمن ۵۳

رفیق شهید سعید پایان ۲۵ بهمن ۵۳

رفیق شهید حسین الهیاری ۱۷ فروردین ۵۴

رفیق شهید خشایار سنجری ۲۴ فروردین ۵۴

رفیق شهید محمد معصوم خانی ۲۷ فروردین ۵۴

رفیق شهید شیرین فظیلت کلام ۱ اردیبهشت ۵۴

رفیق شهید علی اکبر جعفری ۱ اردیبهشت ۵۴

رفیق شهید حبیب اله مومنی ۲۰ اردیبهشت ۵۴

رفیق شهید محمود نمازی ۲۰ اردیبهشت ۵۴

رفیق شهید منصور فرشیدی ۲۰ اردیبهشت ۵۴

رفیق شهید حسین سلاحی ۲۸ خرداد ۵۴

رفیق شهید خسرو تره گل ۲۸ خرداد ۵۴

رفیق شهید مارتیک قازاریان ۷ تیر ۵۴

رفیق شهید محمود عظیمی بلوریان ۷ تیر ۵۴

رفیق شهید نزهت السادات روحی آهنگرانی ۷ تیر ۵۴

رفیق شهید یداله زارع کاریزی ۷ تیر ۵۴

رفیق شهید عبداله سعیدی بیدختی ۲۰ تیر ۵۴

رفیق شهید زین العابدین رشت چی ۱ مرداد ۵۴

رفیق شهید جانبخش پایداری ۱۷ مرداد ۵۴

رفیق شهید غلامرضا بانژاد ۱۷ مرداد ۵۴

رفیق شهید پروین فاطمی ۸ مهر ۵۴

رفیق شهید فرشاد فرجاد ۲۴ مهر ۵۴

رفیق شهید پری ۲۴ مهر ۵۴

رفیق شهید فرهاد سپهری (در ظفار) ۲ آبان ۵۴

رفیق شهید علی دبیری فرد ۳۰ آبان ۵۴

رفیق شهید فاطمه حسن پور اصیل شیرجو پشت ۲۰ دی ۵۴

رفیق شهید مسرور فرهنگ ۱۹ دی ۵۴

رفیق شهید فاطمه (شمسی) نهانی ۲۱ دی ۵۴

رفیق شهید بهمن روحی آهنگرانی ۱۷ دی ۵۴

رفیق شهید فتحعلی پناهیان ۳ بهمن ۵۴

رفیق شهید فاطمه افدرنیا ۶ بهمن ۵۴

رفیق شهید مجید پیرزاده جهرمی ۶ بهمن ۵۴

رفیق شهید جعفر محتشمی ۶ بهمن ۵۴

رفیق شهید مسعود پرورش ۶ بهمن ۵۴

رفیق شهید مصطفی دقیق همدانی ۶ بهمن ۵۴

رفیق شهید کاووس رهگذر ۱۷ بهمن ۵۴

رفیق شهید حمید مومنی ۲۳ بهمن ۵۴

رفیق شهید حمید اکرامی ۱۸ فروردین ۵۵

رفیق شهید محمدرضا کامیابی ۲۹ فروردین ۵۵

رفیق شهید هادی فرجاد ۲۵ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید هوشنگ اعظمی لرستانی ۲۵ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید لادن آل آقا ۲۶ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید فرهاد صدیقی پاشاکی ۲۶ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید مهوش حاتمی ۲۶ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید محمدرضا قنبرپور ۲۶ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید احمدرضا قنبرپور ۲۶ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید عزت غروی ۲۶ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید قربانعلی زرکار ۲۶ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید ناصر شایگان شام اسبی ۲۶ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید ارژنگ شایگان شام اسبی ۲۶ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید جهانگیر باقرپور ۲۶ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید محمود خرم‌آبادی ۲۷ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید تورج اشتری ۲۷ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید فریده غروی ۲۸ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید مصطفی حسن پور اصیل شیر جو پشت ۲۸ اردیبهشت ۵۵

منوچهر حامدی ۲۸ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید میترا بلبل صفت ۲۸ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید بهروز ارمغانی ۲۸ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید اسماعیل عابدی ۲۸ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید زهرا (زهره) مدیرشانه چی ۲۸ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید حسین فاطمی ۲۸ اردیبهشت ۵۵

رفیق شهید مینا طالب زاده ۸ خرداد ۵۵

رفیق شهید علیرضا رحیمی علی آبادی ۳۱ خرداد ۵۵

رفیق شهید حسین موسی دوست دموچالی ۳۱ خرداد ۵۵

رفیق شهید نسترن آل آقا ۲ تیر ۵۵

رفیق شهید گلرخ مهدوی ۲ تیر ۵۵

رفیق شهید نادعلی پورنغمه ۲ تیر ۵۵

رفیق شهید حمیدرضا هزارخانی ۳ تیر ۵۵

رفیق شهید مریم شاهی ۵ تیر ۵۵

رفیق شهید حمید اشرف ۸ تیر ۵۵

رفیق شهید یوسف قانع خشک بیجاری ۸ تیر ۵۵

رفیق شهید غلامرضا لایق مهربانی ۸ تیر ۵۵

رفیق شهید محمدرضا یثربی ۸ تیر ۵۵

رفیق شهید فاطمه حسینی ۸ تیر ۵۵

رفیق شهید محمدحسین حقنواز ۸ تیر ۵۵

رفیق شهید طاهره خرم ۸ تیر ۵۵

رفیق شهید عسگر حسینی ابرده ۸ تیر ۵۵

رفیق شهید محمدمهدی فوقانی ۸ تیر ۵۵

رفیق شهید علی اکبر وزیری ۸ تیر ۵۵

رفیق شهید غلامعلی خراط پور ۸ تیر ۵۵

رفیق شهید حمید آریان ۹ تیر ۵۵

رفیق شهید بهزاد امیری دوان ۹ تیر ۵۵

رفیق شهید افسرالسادات حسینی ۱۰ تیر ۵۵

رفیق شهید نادره احمد هاشمی ۱۰ تیر ۵۵

رفیق شهید سیمین توکلی ۱۵ تیر ۵۵

رفیق شهید حمیدژیان کرمانی تیر ۵۵

رفیق شهید مرتضی فاطمی ۲۱ مرداد ۵۵

رفیق شهید اعظم روحی آهنگرانی ۸ شهریور ۵۵

رفیق شهید حسن سعادتی ۸ شهریور ۵۵

رفیق شهید پرویز داوری ۱۰ مهر ۵۵

رفیق شهید رحیم خدادادی ۱۵ آبان ۵۵

رفیق شهید پرویز نصیرمسلم ۴ آذر ۵۵

رفیق شهید زهرا آقانبی قلهکی ۲۹ آذر ۵۵

رفیق شهید خدابخش شالی ۲۲ دی ۵۵

رفیق حسینعلی پرورش ۲۲ دی ۵۵

رفیق شهید فردوس آقا ابراهیمیان ۲۸ دی ۵۵

رفیق شهید انوش فظیلت کلام ۶ بهمن ۵۵

رفیق شهید کیومرث سنجری ۹ بهمن ۵۵

رفیق شهید حسین برادران چوخاچی ۱۱ بهمن ۵۵

رفیق شهید محمد کاسه چی بهمن ۵۵

رفیق شهید محسن نوربخش بهمن ۵۵

رفیق شهید صبا بیژن زاده ۸ اسفند ۵۵

رفیق شهید بهنام امیری دوان ۸ اسفند ۵۵

رفیق شهید عبدالرضا کلانتر نیستانکی ۱۸ اسفند ۵۵

رفیق شهید یداله سلسبیلی ۹ فروردین ۵۶

رفیق شهید غزال آیتی ۱۰ فروردین ۵۶

رفیق شهید سیمین پنجه شاهی ۱۰ فروردین ۵۶

رفیق شهید نسرین پنجه شاهی ۱۰ فروردین ۵۶

رفیق شهید عباس هوشمند ۱۰ فروردین ۵۶

رفیق شهید عبداله پنجه شاهی ۱ اردیبهشت ۵۶

رفیق شهید غلامحسین بیگی ۱۲ شهریور ۵۶

رفیق شهید رفعت معماران بناب ۶ خرداد ۵۷

رفیق شهید سلیمان پیوسته حاجی محله ۶ خرداد ۵۷

رفیق شهید قاسم سیادتی ۲۲ بهمن ۵۷

رفیق شهید بابک سیلانی ۲۲ بهمن ۵۷

رفیق شهید خسرو پناهی ۲۲ بهمن ۵۷

رفیق شهید مهدی اقتدارمنش ۲۲ بهمن ۵۷

رفیق شهید محمدجواد عرفانیان ۲۲ بهمن ۵۷

رفیق شهید رضا بهفر ۱۸ شهریور ۵۹

رفیق شهید بهزاد یوسفی ۲۳ شهریور ۵۹

رفیق شهید اسماعیل هادیان ۷ خرداد ۶۰

رفیق شهید جواد باقری ۲۶ خرداد ۶۰

رفیق شهید اسمر آذری یام ۳ تیر ۶۰

رفیق شهید علی حمیدی مدنی ۷ تیر ۶۰

رفیق شهید روح انگیز دهقانی ۸ تیر ۶۰

رفیق شهید نوروز قاسمی ۸ تیر ۶۰

رفیق شهید بهزاد مسیحا ۸ تیر ۶۰

رفیق شهید حسین تنگستانی ۸ تیر ۶۰

رفیق شهید قنبر ارغند ۲۳ تیر ۶۰

رفیق شهید علیرضا فارسیان ۲۷ تیر ۶۰

رفیق شهید عبدالحسین عنانی شیشوان تیر ۶۰

رفیق شهید کریم فتحی  تابستان ۶۰ 

رفیق شهید حسین پورقنبری ۵ مرداد ۶۰

رفیق شهید محمدتقی ترابی ۵ مرداد ۶۰

رفیق شهید محمدرضا رمضانعلی ۵ مرداد ۶۰

رفیق شهید محمد عظیمی ۵ مرداد ۶۰

رفیق شهید محمد یزدانی ۵ مرداد ۶۰

رفیق شهید کامران اسماعیل زاده ۷ مرداد ۶۰

رفیق شهید ابراهیم جلالی ۱۰ مرداد ۶۰

رفیق شهید هادی حسن زاده کرمانی ۲۴ مرداد ۶۰

رفیق شهید هامان شفیعی ۲۴ مرداد ۶۰

رفیق شهید لطف اله کیوانی فر ۲ شهریور ۶۰

رفیق شهید سعید اسماعیل پور موسوی ۶ شهریور ۶۰

رفیق شهید مانی خداوردی ۶ شهریور ۶۰

رفیق شهید عباس کاتوزیان ۸ شهریور ۶۰

رفیق شهید سیدمرتضی میررضایی ۱۱ شهریور ۶۰

رفیق شهید محمد چشم براه ۱۲ شهریور ۶۰

رفیق شهید فریده شمشیری ۱۶ شهریور ۶۰

رفیق شهید علیرضا پناهی ۱۷ شهریور ۶۰

رفیق شهید بهروز شاهین ۱۹ شهریور ۶۰

رفیق شهید حبیب صادقی ۱۹ شهریور ۶۰

رفیق شهید امیر نمازی زادگان ۲۰ شهریور ۶۰

رفیق شهید رضا خالصی ۲۷ شهریور ۶۰

رفیق شهید ماهرخ یوسفی ۲۷ شهریور ۶۰

رفیق شهید غلامشاه ضمیری ۲۷ شهریور ۶۰

رفیق شهید محمد اسرافیلی ۲۸ شهریور ۶۰

رفیق شهید علیرضا تراقچی ۲۸ شهریور ۶۰

رفیق شهید نصراله احمدشاهی ۲۹ شهریور ۶۰

رفیق شهید عبداله وارشکی ۳۱ شهریور ۶۰

رفیق شهید غلامرضا سالاری ۵ مهر ۶۰

رفیق شهید کرامت قبادی ۹ مهر ۶۰

رفیق شهید خسرو دانش ایران مبارکه ۱۳ مهر ۶۰

رفیق شهید سروش نیکخواه ۱۳ مهر ۶۰

رفیق شهید محمدسعید خرامی ۱۴ مهر ۶۰

رفیق شهید عارف بلوکی ۱۴ مهر ۶۰

رفیق شهید مهناز نجاری ۱۹ مهر ۶۰

رفیق شهید مریم دانش ایران مبارکه ۱۹ مهر ۶۰

رفیق شهید فرشید راحی ۱۹ مهر ۶۰

رفیق شهید احمد اسلامی ۲۰ مهر ۶۰

رفیق شهید طاهره قاسمی ۲۰ مهر ۶۰

رفیق شهید محمدامین ترابی ۲۰ مهر ۶۰

رفیق شهید محمود خدادادزاده ۲۰ مهر ۶۰

رفیق شهید فاطمه رخ بین ۲۰ مهر ۶۰

رفیق شهید فتح اله فرید ۲۰ مهر ۶۰

رفیق شهید ناصر مرادی ۲۰ مهر ۶۰

رفیق شهید حسن بشیری ۲۰ مهر ۶۰

رفیق شهید عباس مکاری ۲۰ مهر ۶۰

رفیق شهید مهوش جوکار ۲۱ مهر ۶۰

رفیق شهید غلامحسین زینی وند ۲۲ مهر ۶۰

رفیق شهید اسماعیل باقری ۲۹ مهر ۶۰

رفیق شهید حمید باقری ۲۹ مهر ۶۰

رفیق شهید محمدقلی جهانگیری ۴ آبان ۶۰

رفیق شهید عزیز پوراحمدی ۵ آبان ۶۰

رفیق شهید مهین جهانگیری ۵ آبان ۶۰

رفیق شهید حسین مدیرشانه چی ۷ آبان ۶۰

رفیق شهید محمدحسین خادمی ۷ آبان ۶۰

رفیق شهید علیرضا شفیعی ۸ آبان ۶۰

رفیق شهید محمدحسین سلیمانی ۱۳ آبان ۶۰

رفیق شهید علی بهروزی ۱۳ آبان ۶۰

رفیق شهید علی برنشان ۱۵ آبان ۶۰

رفیق شهید محمد قادری ۲۷ آبان ۶۰

رفیق شهید حسین رکنی ۲۸ آبان ۶۰

رفیق شهید احمد پیل افکن ۲۸ آبان ۶۰

رفیق ابواقاسم اصغری صحت ۲ آذر ۶۰

رفیق شهید عبدالکریم اجیرایی ۳ آذر ۶۰

رفیق شهید محمدحسین معینی ۳ آذر ۶۰

رفیق غلامرضا شالوردیان چایچی ۱۴ آذر ۶۰

رفیق شهید فریدون شافعی ۲۶ آذر ۶۰

رفیق شهید فرهاد رادور ۷ دی ۶۰

رفیق شهید محمد سعیدی ۷ دی ۶۰

رفیق شهید عبدالصمد بازماندگان ۲۰ دی ۶۰

رفیق شهید منصور بنازاده ۲۴ دی ۶۰

رفیق شهید پرویز شانگی پور ۲۴ دی ۶۰

رفیق شهید حسین مکرانی ۲۴ دی ۶۰

رفیق شهید رضا حشمت زاده ۱۶ اسفند ۶۰

رفیق شهید کاظم ۲۵ اسفند ۶۰

رفیق شهید مهشید معتضد ۱۲ اردیبهشت ۶۱

رفیق شهید موسی مکاری ۱۲ اردیبهشت ۶۱

رفیق شهید حمید فضل اللهی ۲۸ تیر ۶۱

رفیق شهید شهرام شفیعیان ۱ شهریور ۶۱

رفیق شهید محمود خاموشیان ۲ شهریور ۶۱

رفیق شهید امیرمعصوم علیشاهی ۲ شهریور ۶۱

رفیق شهید شهناز رونابی ۲ شهریور ۶۱

رفیق شهید احمد کریمی ۲ شهریور ۶۱

رفیق شهید نصرت کریمی ۲ شهریور ۶۱

رفیق شهید محمد یوسف پوری ۶ شهریور ۶۱

رفیق شهید صدیق دیده رو  ۲۹ شهریور ۶۱

رفیق شهید زاهد سجادی گیلانه ای ۱۲ مهر ۶۱

رفیق شهید سیدعلی اصغر کاسبانه ۲۷ مهر ۶۱

رفیق شهید اکبر ناصری ۲۷ مهر ۶۱

رفیق شهید حسین احمدی ۲۷ مهر ۶۱

رفیق شهید محسن میرفصیحی ۲۷ مهر ۶۱

رفیق شهید علی اصغر ذاکری ۱۰ آبان ۶۱

رفیق شهید زهره حاجیان سه پله اسفند ۶۱

رفیق شهید مختار نیک نژاد ۱۷ خرداد ۶۲

رفیق شهید حمید میرشکاری ۲۰ خرداد ۶۲

رفیق شهید رضا زارع ۲۳ خرداد ۶۲

رفیق شهید فرج اله نیک نژاد ۱ آبان ۶۲

رفیق شهید منصور ۲۸ اسفند ۶۲

رفیق شهید میرهادی کابلی اوایل ۶۳

رفیق شهید مهرداد اردوان ۲۸ بهمن ۶۴

رفیق شهید حمید آقاوردی زاده ۱۹ اسفند ۶۴

رفیق شهید جمشید هدایتی ۲۷ فروردین ۶۶

رفیق شهید سلیمان میربلوک  ۲۷ فروردین ۶۶

رفیق هوشنگ پور کریمی …

رفیق هوشنگ قربانی کندرودی …