جولای 14, 2024

گزارشی از تظاهرات علیه سرکوب و اعدام در ایران

استکهلم – سوئد

بدنبال فراخوان برخی از نیروهای مبارز ایرانی در استکهلم، روز شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ تظاهراتی علیه صدور احکام وحشیانه اعدام توسط جمهوری اسلامی، در این شهر برگزار شد. این تظاهرات در ساعت ۳ بعد از ظهر در یک هوای شدیدا بارانی در میدان Medborgarplatsen آغاز شد و برغم شرایط نامساعد جوی، حدود ۶۰ تن از ایرانیان مبارز و انقلابی در آن شرکت کردند. تظاهرکنندگان شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و علیه اعدام و در حمایت از مبارزات مردم تحت ستم ایران و برای آزادی زندانیان سیاسی سر دادند.

سخنرانی‌هایی که در طول این حرکت انجام شد در محکوم کردن سیاست‌های ضد خلقی جمهوری اسلامی، موج اعدام‌های دیکتاتوری حاکم، زندان و شکنجه‌های قرون وسطایی در سیاهچال‌های رژیم علیه زندانیان سیاسی و در حمایت از مبارزات آزادیخواهانه توده‌ها بر ضد نظام حاکم بود.

سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد از زمره نیروهای فراخوان‌دهنده برای برگزاری این تظاهرات بود. رفقا در طول حرکت اعلامیه‌هائی به زبان انگلیسی و سوئدی را توزیع نموده و به سئوالات طرح شده راجع به شرایط ایران و مقایسۀ آن با شرایط زمان شاه پاسخ می‌دادند. این تظاهرات در یک فضای صمیمانه در ساعت چهار و سی دقیقه بعد از ظهر با سرودخوانی جمعی به پایان رسید.

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد!

ترور، شکنجه، زندان، نابود باید گردد!

پیروز باد انقلاب!

سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم – سوئد

۱۱ اکتبر ۲۰۲۰

About Post Author