می 24, 2024

گزارش کوتاهی از تظاهرات ایرانیان در اعتراض به اعدام نوید افکاری تورنتو – کانادا

در روز شنبه ١۹ سپتامبر ٢۰٢۰، تظاهراتی علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و در اعتراض به اعدام «نوید افکاری»، با فراخوان «فعالین چریکهای فدایی خلق در کانادا» و فعالین چند گروه سیاسی دیگر در «میدان مل لستمن» شهر تورنتو برگزار شد. این تظاهرات را می‌توان بسیار موفقیت‌آمیز و آگاهی‌دهنده دانست. پرچم‌ها و بنرهای بزرگی با شعارهای نابود باد رژیم جمهوری اسلامی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد و… در محل تجمع به نمایش درآمده بودند که توجه عابرین را جلب می‌کرد. در طول این تظاهرات چهار سخنران مختلف صحبت کردند و دو سخنرانی به زبان انگلیسی صورت گرفت که بسیار مورد توجه عابرین انگلیسی زبان قرار گرفت.

سخنرانان بیشتر در رابطه با «نوید افکاری» صحبت کردند، کارگر و جوان آگاهی از یک خانواده زحمتکش که به‌دلیل شرکت در جنبش‌های اعتراضی مردم علیه رژیم، در مرداد ماه ١۹۹٧ دستگیر شد و هفت روز پیش به دست عمال رژیم اعدام شد. سخنرانان همچنین در رابطه با جنایات ددمنشانه و بیشمار رژیم در بیش از چهل سال حکومت ننگین‌اش، تاریخچه به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی که با حمایت امپریالیست‌ها صورت گرفت… و دیگر مسائل مهم در رابطه با شرایط زندگی و مبارزات روزمره توده‌های مردم ایران صحبت کردند.

وقتی یکی از سخنرانان به زبان انگلیسی به این واقعیت اشاره کرد که کانادا به بهشت جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی ایران و دیگر رژیم‌های دیکتاتور وابسته به امپریالیسم در سطح جهان تبدیل شده، عابری که از لباس‌هایش معلوم بود کارگر زحمتکشی است، به زبان انگلیسی و با هیجان گفت: «درسته، درسته…».

یکی دیگر از عابرین انگلیسی زبان نیز به سمت تظاهرکنندگان آمد و همبستگی خودش با مردم ایران در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را ابراز کرد. این واکنش‌ها در جریان تظاهرات‌های ضد رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور، نشان‌دهنده این واقعیت هستند که اولأ مهم‌ترین حامی کارگران و زحمتکشان ایران در مبارزه‌شان برای آزادی، توده‌های مردم آگاه کانادا و دیگر کشورها هستند، و همچنین این واقعیت که مردم آگاه کانادا با سیاست‌های دولت کانادا به‌مثابه دولت یک رژیم امپریالیستی، مخالفند، بخصوص که رژیم کانادا مانند آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی، عملا مدافع رژیم‌های جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی هستند و ارزشی برای زندگی و جان توده‌های مردم در کشورهای تحت ستم قائل نیستند.

تظاهرکنندگان همچنین به سر دادن شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی به زبان‌های فارسی و انگلیسی پرداختند. این تظاهرات که از ساعت ۵ بعد از ظهر آغاز شده بود پس از گذشت حدود یک ساعت و نیم به پایان رسید.

این حرکت موفقیت‌آمیز بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت که حرکت‌های انقلابی و آگاهی‌دهنده مانند این تظاهرات که علیه جمهوری اسلامی در هر کجای جهان برگزار می‌شوند، هم ضرورت دارند و هم این که صدای حق‌خواهی مردم تحت ستم را در شرایط خفقان داخل کشور به گوش جهانیان رسانده و به سهم خویش بر ارتقای آگاهی‌های مردم جوامع میزبان و اتحاد آنان با کارگران و زحمتکشان ایران، تأثیر مستقیم دارند.

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم!

با انقلاب علیه استثمارگران، در هم می‌شکنیم بساط دار و شکنجه را!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو – کانادا

٢٢ سپتامبر ٢۰٢۰

About Post Author