می 24, 2024

گزارش کوتاهی از تظاهرات علیه جمهوری اسلامی

لندن – انگلستان

امروز بعدازظهر (شنبه دهم اکتبر ۲۰۲۰) ، گروهی از ایرانیان مبارز در لندن در مقابل کنسولگری رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در لندن گرد آمدند تا به احکام اعدام‌های وحشیانه‌ای که به طور روزمره توسط بیدادگاه‌های این رژیم علیه زندانیان سیاسی و مخالفین حکومت صادر می‌شود، اعتراض کنند. این تظاهرات که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان یکی از فراخوان‌دهندگان آن بودند در ساعت ۲ بعد از ظهر آغاز شد. نخست تظاهرکنندگان با رنگ سرخ به درب سفارت و دیوارهای آن رنگ پاشیدند و با تخم مرغ شیشه‌های کنسولگری را هدف قرار دادند.

در طول حرکت شعارهایی به زبان فارسی و انگلیسی سر داده شد که برخی از آن شعارها به شرح زیر بودند: «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد»، «ترور شکنجه زندان نابود باید گردد»، «اعدام ها باید متوقف شوند»، «مرگ بر ستمگر، نه شاه می‌خوایم نه رهبر»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد» و …

این تظاهرات ۲ ساعت به طول انجامید و تظاهرکنندگان در ساعت ۴ بعد از ظهر با فریاد «مرگ بر جمهوری اسلامی» به این حرکت افشاگرانه و اعتراضی پایان دادند.

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باد گردد!

نابود باد حکومت ترور، زندان و شکنجه!

پیروز باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن – انگلستان

۱۰ اکتبر ۲۰۲۰

About Post Author