جولای 14, 2024

گزارشی از تظاهرات ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ در استکهلم – سوئد

در ساعت ۳ بعداز ظهر روز شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۰، در «مدبوریا پلاتسن» استکهلم در یک هوای شدیدا بارانی، تظاهراتی با شرکت جمعی از نیروهای چپ ، کمونیست و مدافعین حقوق کارگران برگزار شد. این تظاهرات در اعتراض به اعدام های جمهوری اسلامی و در گرامیداشت یاد و خاطرۀ هزاران تن از جوانان مبارز و انقلابی که توسط این رژیم دار و شکنجه در دهه ۶۰ و به خصوص تابستان سال ۶۷ اعدام شدند، برگزار گردید. تظاهر کنندگان همچنین نسبت به رفتار جنایتکارانه دژخیمان جمهوری اسلامی با دستگیر شدگان اعتراضات توده‌ای در ایران و به ویژه قیام آبان ۹۸ و صدور احکام اعدام علیه آنان، فریاد اعتراض سر دادند. در طی این حرکت مبارزاتی تظاهرکنندگان ضمن سر دادن شعارهایی همچون: «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «زندان، شکنجه، اعدام ملغی باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم»، «نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی» به چندین سخنرانی نیز گوش فرا دادند. سخنرانان در رابطه با وضعیت زندان ها در دهه ۶۰ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ صحبت کردند و ضمن یادآوری جنایات هولناک رژیم در زندان هایش به ویژه بر خطر تشدید موج اعدام دستگیر شدگان خیزش های توده ای اخیر تاکید نمودند. یکی از تم های دیگر سخنرانی هایی که انجام شد اشاره به وضعیت معیشتی سخت کارگران، فقر و گرسنگی ستمدیدگان و تاکید بر این که رژیم با توجه به بحران شدیدی که در آن قرار دارد آخرین نفس ها را می کشد، بود. در این تظاهرات بیش از ۶۰ نفر شرکت داشتند.

فعالین سازمان ، ضمن شرکت در این حرکت مبارزاتی علاوه بر پوستر ها و آرم سازمان و بنرهایی که در محل تظاهرات قرارداده بودند، به پخش برخی از آثار منتشر شده از سوی سازمان نیز پرداختند. مطالب زیر از جمله این آثار بودند: «پاسخ به فرصت طلبان در مورد مبارزه مسلحانه – هم استراتژی، هم تاکتیک اثر رفیق حمید مومنی» ، «ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران» ، «نامه ای به یک رفیق ، نوشته لنین»، مقاله «آگاهی کارگران نسبت به رابطه دولت با سرمایه داران» ، «خیزش گرسنگان ضرورت مبارزه مسلحانه را به جلوی صحنه رانده است» و «در مراسم دولتی عاشورا در تورنتو کانادا چه گذشت؟».

در طول مراسم چند جوان سوئدی با علاقه در تمام مدت کنار ما ایستادند و ضمن ابراز همبستگی با اهداف تظاهر کنندگان، می گفتند تنها راه خفه کردن سرمایه داری و برچیدن آن ، مبارزه مسلحانه است. این تظاهرات در محیطی رفیقانه و صمیمی با فریاد های “مرگ بر جمهوری اسلامی” ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر با موفقیت پایان یافت.

جمهوری اسلامی، نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان، نابود باید گردد!

زندانی سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد!

زنده باد انقلاب! پیروز باد سوسیالیسم!

سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم – سوئد

۵ سپتامبر ۲۰۲۰

About Post Author