جولای 14, 2024

تظاهرات علیه موج اعدام‌های اخیر توسط جمهوری اسلامی لندن – انگلستان

در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، بعد از ظهر روز شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۰، جمعی از ایرانیان آزادیخواه و مبارز در بزرگداشت یاد هزاران زندانی سیاسی که وحشیانه به دست جلادان جمهوری اسلامی اعدام شدند و در اعتراض به موج اعدام های اخیر توسط رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی ، تظاهراتی را در میدان ترافلگار اسکوئر لندن برگزار کردند.

محل تظاهرات با بنرها و تصاویر بزرگی از جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم و بویژه اعدام مبارزین و مخالفین رژیم و همچنین عکس های تعدادی از جانباختگان تظاهرات های مردمی سال های اخیر و همچنین آرم سازمان تزئین شده بود که توجه عابرین و بازدید کنندگان از محل را جلب می کرد و آن ها در مورد جنایات جمهوری اسلامی و دلیل تظاهرات و شرایط ایران از رفقا سئوال می کردند و پاسخ های لازم را می گرفتند. مردم اکثرا با اطلاع از شرایط جهنمی ای که رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی برای کارگران و توده های تحت ستم ایران آفریده است از اهداف تظاهر کنندگان قدردانی کرده و همبستگی خود با مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران را ابراز می کردند.

در طول تظاهرات، اطلاعیه های افشاگرانه ای به زبان انگلیسی در میان عابرین پخش شد که در آن ها به گوشه هایی از سیاست های ضد خلقی و سرکوبگرانه جناح های مختلف حکومتی برای طرح ریزی و اجرای قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره شده بود.

در جریان این تظاهرات شعارهایی به زبان انگلیسی و فارسی سرداده شدند که از جمله آن ها Aمرگ بر جمهوری اسلامی»، «جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «کارگر زندانی آزاد باید گردد» و … بودند.

همچنین چند سخنرانی افشاگرانه به زبان های فارسی و انگلیسی در مورد چگونگی قتل عام زندانیان سیاسی و شرایط حاکم بر ایران تحت حاکمیت رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایراد شدند که مورد استقبال رهگذران در این منطقه پر رفت و آمد شهر قرار گرفتند.

فعالین چریکهای فدایی خلق از زمره فراخوان دهندگان این حرکت مبارزاتی بودند که از ساعت یک بعد از ظهر آغاز و در ساعت ۶ بعد از ظهر به پایان رسید.

جمهوری اسلامی، نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان، نابود باید گردد!

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!

با انقلاب علیه استثمارگران ، در هم می شکنیم بساط دار و شکنجه را!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن- انگلستان

ششم سپتامبر ۲۰۲۰

About Post Author